Rok szkolny 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego27 czerwiec 2014

Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany przez wszystkich dzień: 27 czerwiec 2014 - zakończenie roku szkolnego, początek dwumiesięcznych wakacji. Trudno tego dnia nie znaleźć powodów do radości. Uczniowie i nauczyciele spotkali się o 9.45 w szkole, by na godzinę 10.00, razem ze sztandarem dojść na mszę świętą, która pozwoli duchowo przygotować się do wakacji. Po mszy świętej, około godziny 11.00 głos zabrała pani dyrektor Daniela Szczepaniak. Szczerze dziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia, które odbyły się w naszej szkole. Następnie wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody zdobyte w konkursach. Tego dnia pożegnaliśmy również nauczycielkę kształcenia zintegrowanego, wychowawczynię klasy pierwszej - panią Jadwigę Spaczyńską, która po wieloletniej pracy w naszej placówce przeszła na emeryturę. Życzymy wszystkim, miłych, słonecznych oraz udanych i niezapomnianych wakacji!!!.
Galeria

Uroczyste pożegnanie uczniów klasy szóstej26 czerwiec 2014

W czwartek 26 czerwca 2014 roku, o godzinie 12.00 w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji pożegnania uczniów klasy VI. Na uroczystości obecni byli rodzice absolwentów, pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wszyscy uczniowie. Absolwenci szkoły odebrali świadectwa, nagrody książkowe za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe i działalność w organizacjach uczniowskich. Pani dyrektor Daniela Szczepaniak dziękowała uczniom za godne reprezentowanie szkoły i wszystkim rodzicom zaangażowanym w życie szkoły, których pomoc była wręcz nieoceniona. Uczniowie pożegnali się ze szkołą wzruszającymi przemówieniami. Dziękowali wszystkim nauczycielom, wychowawcy, pani dyrektor i pracownikom szkoły za codzienny trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Uczniowie zaprezentowali inspirującą do głębokiej refleksji poetycko-muzyczną część artystyczną. Podczas akademii nastąpiło także uroczyste przekazanie sztandaru w ręce przyszłorocznych absolwentów. Klasa V podczas akademii bardzo serdecznie pożegnała absolwentów, nie zabrakło uścisków, ciepłych słów i drobnych upominków. Uczniom klasy szóstej ciężko było rozstawać się ze szkołą, w której spędzili sześć długich lat. Absolwenci roku szkolnego 2013/2014
Natalia Bukalska
Joanna Filak
Martyna Gądek
Patryk Kluba
Michalina Kostek
Emilia Ogórek
Jakub Pilarz
Piotr Pilarz
Emilia Wieczorek

Galeria

Wycieczka do "Zaczarowanego Lasu"25 czerwiec 2014

25 czerwca 2014r. przedszkolaki i uczniowie klasy pierwszej i drugiej pojechali na wycieczkę do "Zaczarowanego Lasu" w okolice Janowa. Na miejscu przywitał ich piosenką wesoły grajek i zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy. Gdy pojawiła się Wróżka wszyscy wyruszyli „konnymi tramwajami” do "Zaczarowanego Lasu". Lasu pełnego przygód i bajkowych postaci. Wędrując leśnymi ścieżkami uczniowie i przedszkolaki spotkali się z Kopciuszkiem, Czerwonym Kapturkiem oraz Jasiem i Małgosią. Zapukali do Domu Baby Jagi. Następnie wszyscy udali się na leśną polanę gdzie zostali poczęstowani grillowanymi kiełbaskami. Po posiłku wrócili do "Chaty za Wsią", gdzie odbyła się dyskoteka. Całej podróży towarzyszyło wiele radości i pozytywnych emocji. Uwieńczeniem wspaniałej przygody było pamiątkowe zdjęcie. Dzięki niemu podróż do krainy bajek i baśni na długo pozostanie w pamięci.
Galeria

Jubileusz 50-lecia naszej szkoły 21 czerwiec 2014

Rok 2014r. jest szczególny dla naszej szkoły, ponieważ pięćdziesiąt lat temu nasza placówka została oficjalnie otwarta i naukę w niej rozpoczęli pierwsi uczniowie. Obchody 50-lecia naszej szkoły rozpoczęły się 21.06.2014r. Mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych. Następnie absolwenci oraz zaproszeni goście udali się na teren naszej placówki, gdzie odbyło się uroczyste powitanie gości przez panią dyrektor Danielę Szczepaniak. Wśród zaproszonych gości obecni byli:
Poseł na Sejm RP p. Jerzy Sądel,
Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie p. Jolanta Ociepka
Burmistrz Krzepic p. Krystian Kotynia,
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Damian Pilarz
Pani Sołtys Zajączek Pierwszych Barbara Pilarz
Księża naszej Parafii
Panie z KGW
Prezes OSP Zajączki Pierwsze p. Kazimierz Rosak
Radni Rady Miejskiej w Krzepicach p. Olga Kowalska oraz p. Dariusz Pilśniak
Dyrektorzy szkół , przedszkola oraz Domu Kultury
Panie z referatu oświaty w Krzepicach
Leśnicy Leśnictwa Parzymiechy
Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi naszej szkoły
Przyjaciele naszej szkoły
Wszyscy absolwenci, ich rodzice i rodziny.
Zebrani na jubileuszowej uroczystości mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Magdalenę Piśniak - nauczyciela historii, zatytułowaną "Nasza szkoła". Zawierała ona wydarzenia historyczne związane z ta placówką, jak również aktualne wydarzenia, uroczystości oraz podejmowane i realizowane akcje i projekty. Następnie w specjalnym programie artystycznym zarówno uczniowie, jak absolwenci tej szkoły zaprezentowali zgromadzonym swoje talenty wokalne, muzyczne oraz taneczne. Po zakończeniu części artystycznej pedagodzy pracujący w tej szkole, jak również absolwenci udali się w sentymentalną podróż i mogli podziwiać wystawy fotograficzne przedstawiające szkolne wydarzenia na przestrzeni 50 lat. Każdy mógł zostawić swój wpis w wystawionej kronice szkolnej.
Na zakończenie uroczystości wystąpiła Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych, ks. prefekt Piotr Klekociński, Zespół "Peron 95" oraz didżej z Dąbrowy Górniczej.
Galeria

Wycieczka do Sanktuarium NMP Dankowskiej17 czerwiec 2014

17.06.2014 roku, o godzinie 8.00 uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej wraz z wychowawcami: p. Jadwigą Spaczyńską i p. Anną Grzelińską wybrali się na pieszą wycieczkę do Sanktuarium NMP Dankowskiej. Atrakcją, a zarazem elementem szczególnym tego miejsca jest znajdujący się wewnątrz kościoła wzmiankowany w 1650r, obraz Matki Bożej zwanej Dankowską, który znalazł się tam dzięki Stanisławowi Warszyckiemu, jak również znajdująca się wokół kościoła Droga Krzyżowa, którą stanowią wykute w kamieniu wolno stojące figury naturalnej wielkości nadające temu miejscu odpowiednią rangę sanktuarium maryjnego. Wycieczka zakończyła się wspólnym ogniskiem i smażeniem kiełbasek. O godzinie 14.00 wszyscy pełni wrażeń i emocji wrócili PKS-em do swoich domów.
Galeria

Konkurs "EkoAktywni"czerwiec 2014

Konkurs "EkoAktywni" organizowany jest przez Fundusz Ochrony Środowiska od 2008r. i kierowany jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji) oraz grup nieformalnych (np. szkolnych klubów ekologicznych) prowadzących działalność lub realizujących programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Celem konkursu jest zachęcanie organizacji do zwiększonej działalności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za prowadzoną dotychczas działalność. W 2014 roku zgłoszeń organizacji dokonywali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin województwa śląskiego. Zgłoszone kandydatury zostały ocenione przez Jury Konkursowe, które brało pod uwagę realizowane projekty i programy, uzyskane efekty, aktywizowanie społeczności lokalnych, kreowanie liderów. Do Biura Funduszu wpłynęły 52 zgłoszenia konkursowe, spośród których Jury wyłoniło laureatów. 14 czerwca w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie - Pikniku Bioróżnorodności, laureaci zostali uhonorowani symbolicznymi "czekami". Wśród nagrodzonych laureatów znalazła się również nasza szkoła i otrzymała nagrodę w wysokości 7.000 zł. Zwycięzcom nagrody wręczali członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Funduszu oraz Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska = Główny Geolog Kraju.
Galeria

Powiatowy Konkurs "Bliżej lasu"maj 2014

W maju 2014r. uczennica V klasy naszej szkoły - Justyna Słomian wzięła udział w Powiatowym Konkursie "Bliżej lasu" w Ostrowach nad Okszą. Wykonała przepiękne zdjęcie makolągwy w gniazdku i otrzymała wyróżnienie w kategorii klas IV - VI. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Galeria

Szkolny konkurs "Nasza 50-letnia szkoła - budynek widziany oczami uczniów"13 czerwca 2014

13.06.2014r. odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu "Nasza 50-letnia szkoła - budynek widziany oczami uczniów". Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I - III, klasy IV - VI. Organizatorem konkursu była pani Magdalena Piśniak. Uczniowie i przedszkolaki namalowali bardzo ciekawe i barwne prace, które będą wyeksponowane podczas jubileuszu naszej placówki 21.06.2014r. Komisja konkursowa w składzie: pani Izabela Cieleban - Dzierżan, pani Ewa Waśniewska, pani Marzena Krysiak przyznała następujące miejsca:
kategoria przedszkole:
I miejsce - Filip Litwińczyk, Julia Chądzyńska
kategoria klasy I - III:
I miejsce - Oliwia Kot
kategoria klasy IV - VI:
I miejsce - Joanna Filak, Dawid Chądzyński
II miejsce - Aleksandra Kowalska, Justyna Słomian
III miejsce - Martyna Gądek, Angelika Heluszka, Mateusz Kopacz
wyróżnienie:
Patrycja Ogórek
Emilia Ogórek
Kacper Szopa
Uczestnikom i zwycięzcom konkursu gratulujemy !!!.

Galeria

Kamizelki odblaskowe rozdane w naszej szkole12 czerwca 2014

12.06.2014r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dyrekcji ARiMR w Częstochowie - pana Stanisława Gmitruka, Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku, Burmistrza Miasta i Gminy Krzepice oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej z przedszkolakami i uczniami. Celem wizyty było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się na drogach w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Szczególny nacisk położono na rolę kamizelek odblaskowych w tym zakresie. Dyrektor ARiMR krótko przedstawił również strukturę organizacyjną ARiMR, jej główne zadania. Na zakończenie spotkania wszystkim uczestnikom przedstawiciele ARiMR i Policji wręczyli kamizelki odblaskowe ufundowane przez Departament Komunikacji Społecznej. Dziękując za spotkanie pani dyrektor powiedziała, ze jest bardzo zadowolona z takiego prezentu od Agencji, ponieważ ma bezpiecznie ubranych uczniów i prosi o więcej takich inicjatyw.
Galeria

Międzyszkolny turniej w piłkę nożną5 czerwca 2014

05.06.2014r. uczniowie naszej szkoły z klas III - VI w składzie: Mateusz Kluba, Jakub Kowalski, Mateusz Gądek, Dawid Chądzyński, Piotr Droś, Patryk Kluba, Jakub Pilarz, Piotr Pilarz wzięli udział w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich. Opiekunem drużyny była pani Magdalena Piśniak. Nasi chłopcy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, rozegrali bardzo dobry mecz i zajęli I miejsce. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Galeria

Wizyta Marynarza w naszej szkole5 czerwca 2014

05.06.2014r. gościliśmy w naszej szkole pana Kapitana Wojciecha Tomczyka z Szarek. Pan Kapitan opowiedział uczniom o swojej ciekawej, ale często wręcz niebezpiecznej i wymagającej wielu wyrzeczeń pracy. Pokazał odległe i ciekawe miejsca do których dotarł. Z informacji, które przekazał nam pan Kapitan mogliśmy dowiedzieć się, że pływa on po całym świecie pod żeglugą w Liberii. Bardo dziękujemy panu Kapitanowi za ciekawą lekcję i cenne informacje, które nam przekazał.
Galeria

"Lekcja Wolności"4 czerwca 2014

4 czerwca w klasie szóstej naszej szkoły, zostały przeprowadzone zajęcia nawiązujące do 25 - tej rocznicy wydarzeń 1989 roku. Wcześniej uczniowie przeprowadzili rozmowę w domach ze swoją najbliższą rodziną, a więc rodzicami, dziadkami na temat wydarzeń 1989r. Po uzyskaniu wielu cennych informacji i przyniesieniu cennych materiałów dyskutowano na temat wpływu m.in. Obrad Okrągłego Stołu i wyborów parlamentarnych 4 czerwca na obecną sytuację Polski i obecne warunki życia uczniów. Następnie uczniowie wykonali poster, który zawiera informacje i ilustracje Polski w dobie komunizmu, a więc: pochody pierwszomajowe, strajki, wybór kardynała Wojtyły na papieża, powstanie „Solidarności”, stan wojenny oraz informacje dotyczące 1989r. , a więc: rozmowy "okrągłego stołu", wybory w 1989 r., utworzenie nowego rządu, wybór prezydenta Lecha Wałęsy w powszechnych wyborach . Zajęcia pozwoliły zrozumieć uczniom, jakie zmiany nastąpiły w ciągu tego ćwierćwiecza i jak trudna była droga dojścia do wolnej Polski. Brońmy zatem tych wartości!!!.
Galeria

Turniej Ekologiczny3 czerwca 2014

03.06.2014r. w naszej szkole odbył się XII Gminny Turniej Ekologiczny Szkół Podstawowych pod hasłem „ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT, NIE WYRZUCAJ ŚMIECI, JAK LECI”. Turniej rozpoczął się krótkim przemówieniem i powitaniem przez panią dyrektor Danielę Szczepaniak zaproszonych gości i przybyłych uczniów z opiekunami. Następnie członkowie przedszkolnego koła LOP pod kierunkiem pani Marzeny Krysiak zaprezentowali część artystyczną. W turnieju uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych gminy Krzepice, którzy musieli wykazać się znajomością zagadnień dotyczących zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, segregacji odpadów, form ochrony przyrody w Polsce. Ciekawą konkurencją był pokaz "Mody odpadowej". Zmagania uczniów oceniało jury w składzie: Sekretarz Miasta i Gminy Krzepice - pan Zbigniew Sosin, leśniczy Mariusz Ligęza oraz Prezes Oddziału ZNP w Krzepicach - pani Anna Oset. Na turnieju obecni byli również: Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice - pan Krystian Kotynia oraz radna z Zajączek Pierwszych - Olga Kowalska. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie VI klasy: Joanna Filak, Martyna Gądek, Piotr Pilarz i wywalczyli I miejsce. W tym dniu odbyło się także podsumowanie konkursu plastycznego. Z naszej szkoły zostali nagrodzeni następujący uczniowie: Kategoria przedszkolacy: Patrycja Moś, Nikola Kowalczyk Kategoria klasy I - III: Marcjanna Kaleta, Zofia Szopa Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w przyszłości.
Galeria

XXI Ogólnopolski Bieg Krzepkich1 czerwca 2014

01.06.2014r. na stadionie MGLKS "LISWARTA" w Krzepicach odbył się XXI Ogólnopolski Bieg Krzepkich. Impreza miała na celu propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, popularyzowanie biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.
Podczas biegów naszą szkołę reprezentowali:
Kategoria: przedszkolacy - Klaudia Ślązak, Łucja Heluszka, Filip Litwińczyk, Patrycja Moś, Julia Chądzyńska
Kategoria : klasy I - II - Magdalena Kistela, Weronika Szopa
Kategoria: klasy III - IV - Karina Troczka, Kacper Szopa, Dawid Krawczyk
Kategoria: klasy V - VI - Mateusz Gądek, Jakub Pilarz, Dawid Chądzyński.
Bardzo dobrze zaprezentowali się :
Mateusz Gądek klasa V - III miejsce - dystans 800 metrów
Karina Troczka klasa IV - IV miejsce - dystans 400 metrów
Jakub Pilarz klasa VI - V miejsce - dystans 800 metrów
Kacper Szopa klasa IV - VI miejsce - dystans 400 metrów
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria

Festyn rekreacyjny z okazji "Dnia Dziecka"30 maj 2014

30 maja 2014r. odbył się w naszej szkole festyn rekreacyjny z okazji "Dnia Dziecka" zorganizowany przez panią Joannę Ząbkowską. O godzinie 9.00 rozpoczął się apel: przemówienie dyrektora oraz złożenie życzeń z okazji "Dnia Dziecka". Po apelu nastąpiła część artystyczna, a więc występ taneczny klasy IV w układzie One way i Shakira and Rihanna oraz krótka rozgrzewka dla wszystkich na wesoło. Potem uczniowie przystąpili do rywalizacji sportowej w różnych konkurencjach, uczestniczyli również w turnieju wiedzy o sporcie i rozegrali mecz w piłkę siatkową. Dodatkową atrakcją festynu był towarzyski mecz piłki nożnej Zajączki Pierwsze - Zajączki Drugie oraz poczęstunek.
Galeria

Dzień Matki26 maj 2014

26 maja nasze kochane mamy obchodziły swoje święto. Z tej okazji przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami przygotowali piękną uroczystość. Były wiersze, życzenia, piosenki w klasach lub przy ognisku oraz upominki za pomocą których dzieci wyraziły swoją miłość, wdzięczność i szacunek.
Galeria

III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Regionie "Moja Mała Ojczyzna.. Na Krzepickich Szlakach" 23 maja 2014

23 maja 2014r. uczennice naszej szkoły z klasy VI: Joanna Filak, Martyna Gądek, Michalina Kostek, Emilia Wieczorek zajęły III miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Regionie "Moja mała Ojczyzna… Na Krzepickich Szlakach" w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich. W konkursie plastycznym na temat: "Mój region za 100 lat" - III miejsce zajęła uczennica klasy V - Justyna Słomian. Gratulujemy!.
Galeria

Konkurs Ortograficzny22 maj 2014

22 maja 2014roku sześcioro uczniów z naszej szkoły: Jakub Więcławik, Anna Szczepaniak, Justyna Słomian, Piotr Droś, Joanna Filak, Piotr Pilarz wzięło udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, który odbył się w Starokrzepicach. Podczas konkursu uczniowie podzieleni na trzy kategorie wiekowe pisali dyktando, które sprawdzało umiejętność zastosowania zasad ortografii i interpunkcji.
W kategorii - klasa VI dwoje uczniów zajęło dwa najwyższe miejsca.
I - miejsce Joanna Filak
II - miejsce Piotr Pilarz
Uczestnikom i zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.
Galeria

Festiwal Piosenki "Śpiewać każdy może" 21 - 22 maja 2014

W dniu 21 i 22 maja 2014 roku odbyły się przesłuchania do Powiatowego Festiwalu Piosenki "Śpiewać każdy może" w Krzepicach. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy V i IV: Natalia Kik z piosenką "Coś zawsze we mnie gra" i Karina Troczka, która zaśpiewała piosenkę "Muzyczka - matematyczka". Dziewczynki za swój występ otrzymały dyplomy i zasłużone brawa publiczności.
Galeria

Zajęcia edukacyjne: "Zawody rodziców"maj 2014

W ramach realizacji ogólnopolskiego projektu "Szkoła współpracy - Rodzice i uczniowie kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych i poznawali zawody swoich rodziców. Część zajęć miała miejsce w szkole, gdzie uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca inżyniera, menadżera i doradcy handlowego, pozostałe zajęcia miały miejsce w następujących instytucjach i zakładach: w PKO BP w Krzepicach, w zakładzie "MAX" w Krzepicach, w gospodarstwie specjalistycznym - hodowli krów u państwa Nicpoń, w zakładzie stolarskim p. Bogdana Szczepaniaka, w piekarni Mońkowie oraz na Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnie. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca w wyżej wymienionych zakładach i instytucjach. Wszyscy do szkoły wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń. Kto wie może któreś z uczniów zostanie w przyszłości: kasjerem, piekarzem, mechanikiem, stolarzem, policjantem czy hodowcą bydła. Dziękujemy rodzicom za ciekawe lekcje, miłe przyjęcie oraz gościnność.
Galeria

Wyjazd edukacyjny "Szlakiem Piastowskim"12 maja 2014

W dniach od 12 do 16 maja 2014r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli: Iwony Trocha, Anny Grzelińskiej, Barbary Cieśla, Doroty Smorąg uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej "Szlakiem Piastowskim". Mieszkali w Ośrodku Wypoczynkowym Bogdanka w Przybrodzinie. Uczniowie zwiedzili: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Kolejki i ruiny zamku Diabła Weneckiego, Gniezno i Ostrów Lednicki, Klasztor w Mogilnie, wzgórze św. Wojciecha w Strzelnie, Mysią Wieżę w Kruszwicy, płynęli statkiem po Gople, zobaczyli park zdrojowy w Inowrocławiu, 33 Bazę Lotnictwa w Powidzu, leśniczówkę "Brzozowo". 16 maja, około godziny 20.30 pełni wrażeń i w dobrych humorach powrócili do Zajączek. W poniedziałek w szkole wszyscy zgodnie stwierdzili, że "wyjazd ten był niesamowitym przeżyciem i ciekawą lekcją historii".
Galeria

VI Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny "KLIO 2014"12 maja 2014

10 kwietnia odbył się Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny "Klio". Konkurs obejmował trzy formy konkursowe: test wiedzy, konkurs prac plastycznych, konkurs fotograficzny. Z naszej szkoły w teście wiedzy wzięli udział następujący uczniowie: Piotr Droś, Angelika Heluszka, Aleksandra Kowalska, Edyta Kubicka, Justyna Słomian. Test dotyczył wiadomości na temat wierzeń i podań Greków oraz Rzymian. Obejmował czterdzieści pytań zamkniętych i jedno otwarte. Uczniowie mieli na napisanie sześćdziesiąt minut. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów dotyczących bogów greckich i rzymskich, herosów oraz stworzeń mitologicznych. W ostatnim pytaniu należało opisać scenę kłótni na Olimpie. W konkursie prac plastycznych wzięli udział następujący uczniowie: Angelika Heluszka, Aleksandra Kowalska, Justyna Słomian, Katarzyna Mazur, Kacper Szopa, Patrycja Wolna, Kacper Wojszczyk, Michalina Kostek. Uczestnicy tej formy konkursowej malowali ilustrację wybranego mitu lub postać mitologiczną. W konkursie fotograficznym wziął udział jeden uczeń - Dawid Krawczyk. Ogólna liczba uczniów uczestniczących w VI edycji "Klio 2014" - 8372, szkół 491. Wyniki ukazały się 12 maja 2014r. W teście wiedzy uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca: Edyta Kubicka – 6 miejsce w kraju, Justyna Słomian, Piotr Droś, Aleksandra Kowalska - 7 miejsce w kraju, Angelika Heluszka - 8 miejsce w kraju. Wysokie bo I miejsce w województwie uzyskał uczeń klasy IV - Dawid Krawczyk, który otrzymał nagrodę książkową. Najlepszą pracę plastyczną i pierwsze miejsce w szkole zajął - Kacper Szopa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!.
Galeria

Gminne zawody "Czwórbój LA"6 maja 2014

06.05.2014r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego - pani Magdaleny Piśniak uczestniczyli w gminnych zawodach w "Czwórboju LA" w Starokrzepicach. Drużynę tworzyli uczniowie z klas III - VI: Mateusz Kluba, Dawid Chądzyński, Mateusz Gądek, Piotr Droś, Patryk Kluba, Jakub Pilarz, Piotr Pilarz. Uczniowie mieli do pokonania następujące konkurencje: bieg na 60 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 1000 metrów. Po podsumowaniu przez komisję sędziowską wyników uczniowie z naszej szkoły zdobyli 714 punktów i uplasowali się na trzecim miejscu.
Galeria

Apel "Witaj Maj - Trzeci Maj"3 maja 2014

Polskie święta patriotyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy obchodzone są bardzo uroczyście. Bierze w nich cała społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym. 14 kwietnia uczciliśmy tragedię w Katyniu i Smoleńsku, natomiast 5 maja 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel odbył się pod hasłem słów Mazurka 3 Maja "Witaj Maj - Trzeci Maj". Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski uczniowie klasy V i VI przyszli do szkoły odświętnie ubrani, zadbali o odpowiednią scenografię, wyeksponowali symbole narodowe Polski, zawiesili portrety twórców konstytucji. Pod opieką nauczyciela historii pani mgr Magdaleny Piśniak przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia. Uczniowie wyjaśnili historię flagi i konstytucji, a także przybliżyli jej postanowienia oraz prawa uzyskane przez wszystkie stany. Na zakończenie opowiedzieli o wielkiej radości płynącej z jej ustanowienia oraz odśpiewali "Majową Jutrzenkę". Świetna inscenizacja apelu sprawiła, że uczniowie oglądali go z powagą i zaciekawieniem.
Galeria

Dzień Ziemi24 kwietnia 2014

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych stały się obchody Dnia Ziemi. Dnia, w którym szczególną uwagę poświęcamy ochronie środowiska i problemom związanym z jego degradacją. Z tej okazji 24 kwietnia 2014r. członkowie przedszkolnego i szkolnego koła LOP przygotowali apel pod hasłem "Zmieniaj nawyki - nie klimat!". Tematem przewodnim był zmieniający się klimat wskutek nieprzemyślanych działań człowieka prowadzących do degradacji środowiska i globalnego ocieplenia. W trakcie apelu uczniowie otrzymali od swoich opiekunów pani Marzeny Krysiak i pani Barbary Cieśla legitymacje Ligi Ochrony Przyrody. Następnie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na plakat pod hasłem: "Z ekologią żyję w zgodzie pomagam przyrodzie" zorganizowany przez wychowawcę przedszkolnego koła LOP - panią Marzenę Krysiak. Dzień Ziemi w naszej szkole został ogłoszony przez Samorząd Uczniowski "dniem zielonym". Tego dnia uczniowie zostawili mundurki w domach a ubrali się w zielone stroje, które symbolizowały jedność z przyrodą. Część oficjalna uroczystości z okazji obchodów Dnia Ziemi zakończyła się wyjściem uczniów, nauczycieli i dyrektora szkoły pani Danieli Szczepaniak do przedszkolnego ogródka gdzie posadzono nowe krzewy. Cieszymy się - mówią organizatorki, że idea ochrony środowiska jest tak szeroko propagowana wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły.
Galeria

Apel "Wielkanoc" 16 kwietnia 2014

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze ze świąt chrześcijańskich. Z tej okazji 16 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się świąteczny apel wielkanocny. W tym roku szkolnym zorganizowany został przez uczniów klasy II pod opieką wychowawczyni - pani Anny Grzelińskiej. Podczas apelu uczniowie przybliżyli tradycje i zwyczaje wielkanocne. Występ młodych artystów był uatrakcyjniony śpiewem. Na koniec wręczono nagrody laureatom konkursu na gałązkę świąteczną. Nagrody otrzymali: Filip Litwińczyk, Anna Szczepaniak. Oliwia Kot, Jakub Więcławik. Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Galeria

Apel "Tragedia w Katyniu i Smoleńsku" 14 kwietnia 2014

14 kwietnia 2014r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony rozegranej 74 lata temu tragedii w Katyniu oraz wypadku samolotu prezydenckiego w Smoleńsku, który miał miejsce 10 kwietnia 2010r. Występ przygotowała nauczycielka historii p. Magdalena Piśniak wraz z uczniami klasy V i VI. Wszyscy byli ubrani w odświętne stroje, co nadało poważny nastrój sytuacji. Uczniowie recytowali wiersze, które nawiązywały do straszliwej zbrodni Katyńskiej. Zginęło wtedy 21 768 obywateli Polski: lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów, na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR. Egzekucji ofiar, uznanych za "wrogów władzy sowieckiej" i zabijanych strzałami w tył głowy dokonała radziecka policja polityczna NKWD. Na zakończenie minutą ciszy uczczono także ofiary tragedii samolotu prezydenckiego, który rozbił się 10.04.2010r. w Smoleńsku. W wypadku zginęła para prezydencka wraz z wieloma ważnymi dla Polski ludźmi. Apel miał bardzo smutny i podniosły charakter, ale wniknął głęboko do naszych serc.
Galeria

"Polskie tradycje i obrzędy ludowe - projekt edukacyjny" 10 kwietnia 2014

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Filia w Kłobucku, przygotowała dla uczniów klas VI szkół podstawowych z powiatu kłobuckiego projekt edukacyjny: "Polskie tradycje i obrzędy ludowe". Celem projektu było zapoznanie uczniów z polskimi ludowymi tradycjami, zwyczajami i obrzędami. Uczniowie mieli za zadanie samodzielnie, pod opieką nauczyciela, wyszukać informacje na temat zwyczajów ludowych, opracować scenariusz przedstawienia, przydzielić sobie role i zaprezentować się podczas podsumowania projektu. Uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. Iwony Trocha z wielu obrzędów wybrali zwyczaje związane z Nocą Świętojańską. 10.04.2014r. zaprezentowali się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Za swój występ otrzymali wyróżnienie.
Galeria

Sprawdzian po klasie szóstej 1 kwietnia 2014

01.04.2014r. w całej Polsce już po raz trzynasty odbył się sprawdzian po klasie szóstej. Z naszej szkoły do sprawdzianu przystąpiło dziewięciu uczniów klasy szóstej: Natalia Bukalska, Joanna Filak, Martyna Gądek, Patryk Kluba, Michalina Kostek, Emilia Ogórek, Jakub Pilarz, Piotr Pilarz, Emilia Wieczorek. Celem sprawdzianu było sprawdzenie w jakim stopniu uczniowie kończący klasę szóstą opanowali umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych tj. z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce.
Galeria

Cyrk "Bimboland" 28 marca 2014

28 III 2014r. naszą szkołę odwiedził cyrk, prezentując wspaniałe show z udziałem artystów tej sztuki. Byliśmy świadkami żartów clowna, pokazu egzotycznego węża, umiejętności akrobatycznych pieska, podziwialiśmy żonglerkę i jazdę na jednokołowym rowerze. Dzieci podziwiały oraz miały możliwość próby swoich sił w różnych konkurencjach związanych z pokazami: m.in. w kręceniu hula-hop, poruszaniu się na jednokołowym rowerze, rzucaniu piłeczką i obręczą. Zadania do wykonania były okazją do rozwijania zmysłu równowagi oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej. Okazało się, że nie było to takie proste jak wyglądało na pokazie. Wszystkim uczestnikom, zarówno uczniom, jak i nauczycielom występ bardzo się podobał, było dużo śmiechu oraz oklasków dla artystów.
Galeria

Dzień Samorządności 20 marca 2014

20 marca 2014r. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień Samorządności w naszej szkole. Dzień rozpoczął się apelem, podczas którego nastąpiło symboliczne przekazanie władzy nad szkołą z rąk Pani Dyrektor Danieli Szczepaniak – Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Joannie Filak. Odbył się pokaz nowego grona pedagogicznego, który tworzyli wszyscy uczniowie klasy VI. Nowi nauczyciele prowadzili z dużym zaangażowaniem swoje zajęcia, mieli mnóstwo ciekawych pomysłów, które zaprezentowali podczas prowadzenia lekcji. O godzinie 11.00 rozpoczęła się wspólna zabawa. Najpierw uczniowie klasy IV recytowali wiersze i śpiewali piosenki o wiośnie, potem chętni artyści, a więc uczniowie całej szkoły mogli zaprezentować swój talent: wokalny, sportowy, muzyczny, uczestnicząc w konkursie "Mam talent". Uczniowie klasy VI przygotowali również atrakcje dla grona pedagogicznego i pracowników szkoły, którzy musieli wykazać się talentem plastycznym rysując wiosnę lub wylosowaną osobę, a więc ucznia lub uczennicę klasy VI, uwzględniając ich zainteresowania, pasje oraz zdolności artystyczne lub sportowe. Na zakończenie, po wspólnej zabawie wszyscy uczniowie i nauczyciele wraz z kukłą Marzanną udali się nad rzekę, by tam pożegnać zimę.
Galeria

Spektakl teatralny "Sportowe życie, czyli Jeż vs Jeżozwierz" 17 marca 2014

17.03.2014r. naszą szkołę odwiedziła grupa teatralna "Prekursor Artystyczny" z Krakowa, która przedstawiła spektakl mający na celu propagowanie sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Akcja spektaklu rozgrywa się w scenerii leśnej oraz na terenie zoo, wśród klatek i egzotycznych zwierząt. Jest to historia spotkania dwóch kolczastych stworzeń: Jeża Henia i Jeżozwierza Oliego. Niestety obaj mają najeżony charakter i co chwilę dochodzi między nimi do kłótni. Kłótnie są tak zażarte, że aby rozstrzygnąć, które zwierzęta są sprawniejsze, czy znajomi Jeżozwierza, czy Jeża, postanawiają zorganizować zawody sportowe. W rywalizacji wystąpiły: Krowa Mania Malinowa i Zebra Olissa. Bohaterowie rozśmieszyli do łez wszystkich widzów, a przy okazji nakłonili ich do wspólnych ćwiczeń. Jeż i Jeżozwierz zaprzyjaźnili się mimo dzielących ich różnic, gdyż doszli do wniosku, że wszyscy mamy jakieś kolce. Zakompleksiona Krowa Mania uwierzyła w siebie, a przemądrzała Zebra Olissa dostała po nosie. Przedstawienie było bardzo interesującą lekcją, która uczy , że najważniejsza jest tolerancja i szacunek dla przeciwnika oraz wiara we własne możliwości.
Galeria

II Powiatowy Konkurs Ornitologiczny 7 marca 2014

07.03.2014r. o godzinie 9.00 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku odbył się V Powiatowy Konkurs Ornitologiczny: "Ptaki rejonu kłobuckiego". Konkurs przebiegał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku oraz Zarządu Okręgu LOP w Częstochowie. Z naszej szkoły uczestniczyli w nim uczniowie z dwóch grup wiekowych: klas I - III; (Jakub Kowalski) i klas IV - VI; (Justyna Słomian, Joanna Filak, Martyna Gądek). Uczestnicy konkursu w części praktycznej rozpoznawali ptaki po wyglądzie, po głosach, piórach i gniazdach oraz rozwiązywali test komputerowy, a najmłodsi test w papierowej wersji. Poziom wiedzy ornitologicznej był bardzo wyrównany. Z naszej szkoły wysokie, bo II miejsce zajęła uczennica VI klasy - Joanna Filak. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.
Galeria

XXVI Regionalny konkurs recytatorski 6 marca 2014

06.03.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach odbyły się eliminacje gminnego XXVI regionalnego konkursu recytatorskiego "Wrażliwość na słowa". Naszą szkołę pod kierunkiem pani Jadwigi Spaczyńskiej i pani Renaty Kistela reprezentowali trzej uczniowie: Jakub Stasiak - klasa I, Kacper Szopa - klasa IV, Joanna Filak - klasa VI. Wyróżnienie otrzymał uczeń klasy I - Jakub Stasiak, za recytację dwóch wierszy "Smok" - Jana Brzechwy i "Okulary" - Juliana Tuwima. Gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć.
Galeria

Gminne zawody w mini piłkę siatkową 20 lutego 2014

20.02.2014r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Starokrzepicach odbyły się gminne zawody w mini piłkę siatkową. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas III - VI. Tworzyli oni dwie drużyny: żeńską i męską. Wskład drużyny żeńskiej wchodziły: Angelika Heluszka, Edyta Kubicka, Aleksandra Kowalska, Justyna Słomian, Joanna Filak, Martyna Gądek, Michalina Kostek, Emilia Wieczorek. Wskład drużyny męskiej wchodzili: Jakub Kowalski, Kacper Wojszczyk, Konrad Włodarczyk, Piotr Droś, Jakub Pilarz, Piotr Pilarz. Ostatecznie obie drużyny: dziewcząt i chłopców zajęły III miejsce. Zawodnikom i zawodniczkom życzymy dalszych sukcesów.
Galeria

Walentynki 14 lutego 2014

14 luty - Dzień Świętego Walentego zyskuje sobie w Polsce coraz więcej zwolenników, znalazł również odzwierciedlenie w naszej szkole. Jest to dzień w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Przez wiele dni przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły zbierali kolorowe walentynki do wykonanej specjalnie na ten cel skrzynki walentynkowej. 13 lutego podczas zabawy karnawałowej uczniów nastąpiło uroczyste wręczanie walentynek przez didżeja. Jedna mała walentynka, a szczęścia i radości tak wiele.
Galeria

Zabawa karnawałowa dla uczniów 13 lutego 2014

Karnawał to czas wesołej i wspaniałej zabawy. W czwartek 13 lutego 2014r. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli uczniowie klas I - VI. Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Tancerzy wspaniale zabawiał didżej. Współczesna muzyka dyskotekowa przeplatana była piosenkami, które zachęcały do interpretacji ruchowej. Podczas zabawy było wiele atrakcji i konkursów z nagrodami. Dodatkową atrakcją wieczoru był słodki poczęstunek. Zabawa karnawałowa była udana. Następne karnawałowe szaleństwo dopiero za rok.
Galeria

Wyjazd do Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie i na sztuczne lodowisko 17 stycznia 2014

17.01.2014r. uczniowie z naszej szkoły z klas I - VI wraz z opiekunami uczestniczyli w wyjeździe do Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Uczniowie obejrzeli zabytkowy park maszynowy oraz prześledzili cały cykl produkcyjny od korowania drewna przez wytwarzanie patyczków po pakowanie zapałek do pudełek. Uczniowie zobaczyli także stałą wystawę Rzeźby wykonanej z jednej zapałki Anatola Karonia, stare dokumenty związane z przemysłem zapałczanym, wystawę filumenistyczną, a więc etykiety pudełek po zapałkach z czasów dwudziestolecia międzywojennego oraz z czasów powojennych i współczesnych. Technologia produkcji zapałek nie zmieniła się w praktyce od 1913r. do czasów współczesnych. Następnie uczniowie i opiekunowie wspólnie próbowali swoich sił i umiejętności na sztucznym lodowisku w Częstochowie. I jedni i drudzy świetnie się bawili. Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w restauracji McDonald’s, gdzie każdy zjadł swoje ulubione potrawy. Uczniowie mimo zmęczenia zgodnie twierdzili "było fajnie i ciekawie".
Galeria

Dzień babci i dziadka 16 stycznia 2014

"Kocham mocno Babcię, Dziadka, to nie żarty moi mili. Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli".
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. Święto to obchodzimy 21 i 22 stycznia. Jest to miesiąc zimowy, pełen mroźnych, chłodnych i szarych dni, a mimo to urok jaki niesie ze sobą ta okazja wprowadza wszystkich w magiczny nastrój. Tego dnia Babcie i Dziadkowie otrzymują od swoich wnucząt dowody miłości: słodkie buziaki, laurki, kwiatuszki, zdjęcia i inne upominki. W naszej szkole uroczystość ta odbyła się 16 stycznia 2014r. o godzinie 13.00. Na początku swoje zdolności wokalne i taneczne zaprezentowały przedszkolaki. Po występie przedszkolaków zostały wystawione ‘’Jasełka’’ przez uczniów klas III - VI. Na zakończenie uroczystości swoje zdolności wokalne zaprezentowali laureaci konkursu kolęd i pastorałek, natomiast umiejętności taneczne zaprezentowały mażoretki należące do różnych kategorii wiekowych. Nie udało się ukryć wzruszenia na twarzach przybyłych gości, kiedy wszystkie dzieci odśpiewały dziadkom "Sto lat" i wręczyły upominki. Później dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień spędzony w bardzo miłej atmosferze, na długo pozostanie w pamięci naszych gości.
Galeria

Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 15 stycznia 2014

15 stycznia 2014r. został rozstrzygnięty w naszej szkole konkurs kolęd i pastorałek zatytułowany "Śpiewajmy Małemu". Celem konkursu było rozwijanie zdolności wokalnych dzieci oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób organizator konkursu: pani Iwona Trocha pragnęła przypomnieć, że ten stary zwyczaj śpiewania kolęd i pastorałek jest nadal ciągle żywy. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem wśród uczniów i przedszkolaków. Przeprowadzony był w trzech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I - III oraz klasy IV - VI. Uczestników konkursu oceniało jury: pani Iwona Trocha i ks. prefekt Piotr Klekociński. Zwycięzcami byli:
Kategoria przedszkolaki
- Łucja Heluszka
Kategoria klasy I - III
- Magdalena Kistela
Kategoria klasy IV - VI
Karina Troczka
Natalia Kik
Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Galeria

Bal karnawałowy przedszkolaków 10 stycznia 2014

"Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale"- w myśl tej tradycji, 10 stycznia 2014r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowy dla przedszkolaków. Impreza zorganizowana została przez nauczycieli z oddziału przedszkolnego: panią Marzenę Krysiak i Marię Słomian oraz rodziców, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem w jego przygotowanie. Rodzice udekorowali salę balową, przygotowali słodki poczęstunek oraz stroje dla siebie i swoich pociech, które następnie zaprezentowali podczas korowodu rozpoczynającego tegoroczną zabawę. Wśród uczestników balu były postacie ze świata bajek i baśni: czarownice, księżniczki, klauni, spidermani, kowboje oraz inni znani i lubiani przez dzieci bohaterowie. Zabawy i tańce poprowadzone przez wodzireja zintegrowały dzieci i przedszkolaków. Tegoroczny bal karnawałowy dostarczył przedszkolakom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych przeżyć. Dzieci cieszyły się ze wspólnie spędzonego z rodzicami czasu. Myślę, że ten dzień na długo pozostanie w ich pamięci.
Galeria

"Góra Grosza" 13 stycznia 2014

W dniach: od 28 listopada do 6 grudnia 2013r. w naszej szkole przeprowadziliśmy zbiórkę monet groszowych w ramach akcji "Góra Grosza". Celem akcji było m.in. zebranie funduszy na pomoc dla istniejących Domów Dziecka, tworzenie nowych Rodzinnych Domów dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych. Nasz Samorząd Uczniowski we współpracy z opiekunem Samorządu i Dyrekcją Szkoły przybliżyli akcję oraz jej zadania wszystkim uczniom. Monety zbierane były przez cały tydzień. W akcji uczestniczyły wszystkie klasy naszej szkoły. Monety były segregowane nominałami i pakowane do woreczków. Była to trudna i żmudna praca, ale sprawiła dzieciom wiele zadowolenia i satysfakcji. Ogółem zebrano 313 złotych, 81 groszy. Dnia 13 stycznia 2014 r. opiekun akcji wysłał protokół ze zbiórki pieniędzy na adres Towarzystwa "Nasz Dom".
Galeria

Jasełka20 grudnia 2013

W piątek, 20 grudnia, o godzinie 12.00, w naszej szkole z Bożonarodzeniowym przesłaniem dla nauczycieli, pracowników, przedszkolaków i wszystkich uczniów szkoły wystąpili uczniowie klas III-VI, prezentując na scenie "Jasełka Bożonarodzeniowe". Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem, przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, dzieciątko, Trzej Królowie, pasterze, aniołowie, dzieci. Młodzi aktorzy z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Przygotowania do przedstawienia trwały kilka tygodni, uczniowie poświecili wiele czasu na próby i przygotowania, tym bardziej, że poza nauką tekstu, dzieci uczyły się też śpiewać i grać na fletach kolędy i pastorałki, by w pełni oddać radość z narodzenia Pana. Całość przedstawienia została przygotowana pod kierunkiem księdza prefekta Piotra Klekocińskiego i pani Iwony Trocha. Jasełka wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Po części artystycznej pani dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Dodatkowo w klasach odbyły się spotkania opłatkowe uczniów z wychowawcami przy przepięknie nakrytych stołach i wspólnie przygotowanych potrawach wigilijnych. Składano sobie życzenia świąteczne i wspólnie kolędowano. Panowała bardzo miła i rodzinna atmosfera.
Galeria

Wyjazdy na basen 17 grudnia 2013

Od 24.09.2013r. do 17.12.2013r. uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w dziesięciogodzinnym kursie nauki i doskonalenia pływania w krytej pływalni "Oleska Laguna". Ćwiczenia w formie zabawowej dały okazję do ruchowego i emocjonalnego "wyżycia się" oraz dostarczyły radości i satysfakcji. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu.
Galeria

Regionalne rozgrywki w piłkę nożną halową14 grudnia 2013

14.12.2013r. w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Wieluniu odbyły się regionalne rozgrywki w piłkę nożną halową. Chłopcy (ministranci) z klas III-VI pod opieką ks. prefekta Piotra Klekocińskiego rozegrali mecze z 2 drużynami z Wielunia oraz drużyną z Działoszyna i uplasowali się na drugim miejscu. Kolejne archidiecezjalne rozgrywki czekają ich po przerwie świątecznej, a więc już w nowym roku 2014 w Częstochowie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Galeria

Świąteczne Mistrzostwa Gminy Krzepice w Tenisie Stołowym14 grudnia 2013

14.12.2013r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach odbyły się Świąteczne Mistrzostwa Gminy Krzepice w Tenisie Stołowym. Wzięli w nim udział uczniowie należący do Gminy Krzepice. Naszą szkołę reprezentowali piątoklasiści zakwalifikowani do kategorii Młodzików i Młodziczek.
Uczniowie zajęli następujące miejsca:
I miejsce - Dawid Chądzyński
II miejsce - Piotr Droś
III miejsce - Justyna Słomian.
Nagrodą za zajęcie wysokich miejsc na podium były: pamiątkowe medale, rakietki i piłeczki do tenisa stołowego. Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych zawodach sportowych.
Galeria

Drzewo w jesiennej szacie 12 grudnia 2013

Dnia 23.09.2013r. został ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczej pt. "Drzewo w jesiennej szacie". Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani Jadwiga Spaczyńska. Do konkursu przystąpiły przedszkolaki oraz uczniowie klas I - VI. Celem konkursu było: rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, dostrzeganie piękna natury. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Dnia 12 grudnia 2013r. komisja konkursowa w składzie: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach - pani Kamila Rychter, plastyk - pani Justyna Wręczycka, ks. prefekt - Piotr Klekociński wyłoniła laureatów.
Laureatami zostali:
Kategoria- Przedszkole
I miejsce - Filip Litwińczyk
II miejsce - Wiktoria Kotek
III miejsce - Nikola Kowalczyk
Kategoria-Klasy I-III
I miejsce - Mikołaj Kęsik
II miejsce - Dagmara Krzemińska
III miejsce - Jakub Kowalski
Wyróżnienie - Filip Nicpoń
Anna Szczepaniak
Kategoria-Klasy IV-VI
I miejsce - Patrycja Wolna
II miejsce - Maja Bednarek
III miejsce - Michalina Kostek
Wyróżnienie: Dawid Chądzyński
Marek Cybiński
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na samodzielność wykonania pracy, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Galeria

Dzień Juliana Tuwima w naszej szkole12 grudnia 2013

Rok 2013 uznany został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Juliana Tuwima ze względu na przypadającą w tym roku 60-tą rocznicę śmierci poety. Do akcji zainicjowanej przez nasz Parlament przyłączyli się uczniowie naszej szkoły, którzy wzięli udział w niecodziennej uroczystości. 12 grudnia 2013r. odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona wielkiemu poecie, pod wspólnym tytułem "Dzień Juliana Tuwima w naszej szkole". Organizatorem akcji była nauczycielka języka polskiego - pani Renata Kistela. Obchody "Dnia Tuwima" rozpoczęły się od scenicznej prezentacji wybranych utworów pisarza, które na szkolnej scenie zaprezentowali przedszkolaki i uczniowie. Wszyscy w barwnych strojach zaprezentowali takie utwory Juliana Tuwima jak: "Kotek", "Spóźniony słowik", "Abecadło", "Rycerz Krzykalski", "O panu Tralalińskim", "Rzepka", "Słoń Trąbalski", "Ptasie radio". Następnie uczniowie wzięli udział w dwóch konkursach: w konkursie recytatorskim "Wędrówki po wierszach Juliana Tuwima" oraz konkursie plastycznym "Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima". Zadaniem uczestników konkursu plastycznego było wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej, będącej ilustracją dowolnego utworu poety. Zmagania konkursowe ocenione zostały przez pracowników, dyrektora oraz plastyka Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach, a także nauczycieli szkoły. Zwycięzcy konkursów nagrodzeni zostali książkami, dyplomami, drobnymi upominkami i słodyczami. Przygotowanie takiej uroczystości było możliwe dzięki przychylności dyrektor szkoły - Danieli Szczepaniak oraz ogromnemu zaangażowaniu i pomocy wszystkich wychowawców. Mamy nadzieję, że zorganizowana uroczystość przybliżyła uczniom postać i dorobek literacki poety, uczniowie długo ją zapamiętają, a treść utworów Juliana Tuwima, będzie dzieciom towarzyszyć na co dzień.
Wyniki konkursu recytatorskiego;
Kategoria-Klasy I-III
I miejsce - Jakub Stasiak
II miejsce - Mateusz Kozan
III miejsce - Filip Nicpoń
Wyróżnienie - Zofia Szopa
Mikołaj Kęsik
Kategoria-Klasy IV-VI
I miejsce - Joanna Filak
II miejsce - Kacper Wojszczyk
III miejsce - Maja Bednarek
Wyróżnienie - Konrad Włodarczyk
Wyniki konkursu plastycznego
Kategoria-Klasy I-III
I miejsce - Kacper Grzyb
II miejsce - Jakub Więcławik
III miejsce - Anna Szczepaniak
Wyróżnienie - Filip Chęciński
Kategoria-Klasy IV -VI
I miejsce - Aleksandra Kowalska
II miejsce - Julia Jura
III miejsce - Jakub Pilarz
Wyróżnienie - Martyna Gądek
Emilia Ogórek
Justyna Słomian
Galeria

Wyjazd do Cinema City w Częstochowie 11 grudnia 2013

W środę 11 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami pojechali do Cinema City w Częstochowie na film "Kraina lodu". Jest to zapierająca dech w piersiach komedia przygodowa inspirowana baśnią Hansa Christiana Andersena "Królowa śniegu". Film został wyprodukowany w studiu animacyjnym Walta Disneya. Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach pomaga jej znawca górskich szlaków - Kristoff. W pełnej przygód wędrówce przez śnieżne zaspy towarzyszy im renifer Sven i bawiący do łez bałwanek o imieniu Olaf. W polskiej wersji językowej obok Czesława Mozila wystąpiła Anna Cieślak, Katarzyna Łaska, Paweł Ciołkosz, Grzegorz Kwiecień. W drodze powrotnej uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili restaurację McDonald's, gdzie zjedli smaczny posiłek. Wycieczka upłynęła w całkiem miłej i przyjemnej atmosferze
Galeria

Dzień Świętego Mikołaja 6 grudnia 2013

W piątek, 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami - Mikołajkami. Jak co roku gość z Laponii odwiedził uczniów, dyrekcje, nauczycieli. Po rozdaniu prezentów, tym którzy na to zasłużyli Mikołaj w pośpiechu dotarł do Oddziału Przedszkolnego, gdyż tam z niecierpliwością czekały na niego przedszkolaki. Gdy Mikołaj wszedł do sali na buziach dzieci pojawiło się zdziwienie, zaskoczenie ale przede wszystkim widoczny był uśmiech. Dzieciaki powitały Mikołaja krótką częścią artystyczną. Po wspaniałych występach nadszedł chyba najbardziej oczekiwany przez dzieci moment - rozdawanie prezentów. Dzieci otrzymały zabawki oraz słodycze. Następnie wszystkie dzieci podziękowały za prezenty i pożegnały Mikołaja.
Galeria

Szlachetna paczka6 grudnia 2013

Często mówi się, że szkoła, to nasz drugi dom. To właśnie w niej spędzamy sporą część życia i w niej, oprócz naszego rodzinnego domu, zdobywamy wiedzę, nabywamy umiejętności i kształtujemy postawy społeczne. Okazuje się, że młodzi ludzie - uczniowie, wbrew opiniom, są wrażliwi na biedę innych ludzi. Dowodem jest udział, już po raz piąty naszej szkoły w charytatywnej akcji Szlachetna Paczka. Akcja rozpoczęła się w ostatnich dniach listopada, a jej zwieńczenie nastąpiło 6 grudnia. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy paczkę dla rodziny o kodzie LDZ-1479-045760. Rodzina otrzymała artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające ich indywidualnym potrzebom; artykuły spożywcze, chemiczne, odzież. Uczniowie naszej szkoły nie tylko przynieśli potrzebne rzeczy ale również uczestniczyli w pakowaniu ich w ozdobny papier. Mamy nadzieję, że dzięki uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły wybrana rodzina doświadczy magii spokojnych, prawdziwych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Galeria

Andrzejki28 listopada 2013

28 listopada 2013r. o godzinie 16.00 w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Dyskoteka trwała trzy godziny. Wszyscy bawili się świetnie. Uczniowie piątej klasy w przepięknych strojach czarownic i czarnoksiężników przenieśli wszystkich w świat marzeń i fantazji. Każde dziecko miało możliwość poznania swojej wróżby na bliższą i dalszą przyszłość oczywiście z "przymrużeniem oka". Piątoklasiści nie zapomnieli również o nauczycielach, którym wywróżyli najbliższą przyszłość za pomocą przepięknych ilustracji kwiatów i monet. Zatem zabawy, uśmiechu i atrakcji było wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny wieczór andrzejkowy.
Galeria

Dzień pluszowego misia 25 listopada 2013

25 listopada 2013roku, obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 111 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych zabawek na świecie. Z tej okazji naszych dzieciaków w szkole i przedszkolu odwiedził przyjaciel z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany – śliczny pluszowy miś i obdarował ich słodyczami. Dzieciaki były mile zaskoczone. Poniedziałkowy dzień upłynął w bardzo sympatycznej i ciepłej atmosferze.
Galeria

Jurajski festiwal tańca freestyle 24 listopada 2013

24 listopada 2013r. już po raz 22 na scenie widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku odbył się Jurajski Festiwal Tańca Freestyle. Wzięły w niej udział zespoły z całej Polski. Impreza miała charakter konkursowy. Naszą szkołę reprezentowały mażoretki w składzie: Natalia Bukalska, Martyna Gądek, Emilia Wieczorek, Joanna Filak, Michalina Kostek, Natalia Kik, Angelika Heluszka, Edyta Kubicka, Justyna Słomian. Opiekunem zespołu była pani Joanna Ząbkowska. Dziewczynki za udział w ogólnopolskim konkursie otrzymały przepiękne podziękowanie.
Galeria

Dekanalny turniej w piłkę nożną halową 23 listopada 2013

23 listopada 2013r. w hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach odbył się Dekanalny Turniej w Piłkę Nożną Halową. Z naszej szkoły wzięli w nim udział chłopcy z klas III - VI w składzie: Mateusz Kluba, Jakub Kowalski, Sebastian Chrzan, Konrad Włodarczyk, Mateusz Gądek, Patryk Kluba, Jakub Pilarz, Piotr Pilarz. Opiekunem drużyny był ks. Piotr Klekociński. Po zaciętych meczach z drużynami: Krzepic i Parzymiech nasi chłopcy wywalczyli I miejsce. Teraz czekają ich regionalne rozgrywki w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Wieluniu.
Galeria

Apel "Mądre dokarmianie ptaków zimą" 20 listopada 2013

Każdego roku o tej samej porze zadajemy sobie pytanie, jaka będzie ta nadchodząca zima i czy nasi skrzydlaci przyjaciele będą potrzebowali naszego wsparcia w jej przetrwaniu, czy lepiej żeby radzili sobie sami?. W związku z tym członkowie koła LOP, pod kierunkiem pani Barbary Cieśla w dniu, 20.11.2013r. przygotowali apel pod hasłem: "Jak mądrze dokarmiać ptaki zimom?". Apelowali do wszystkich uczniów, aby włączyli się do akcji dokarmiania ptaków. Prosili aby uczniowie wkładali do karmników ziarna słonecznika, zbóż, słoninę, czy czerstwe pieczywo. Apel podsumowali krótkim stwierdzeniem, że dokarmianie ptaków jest fascynującym zajęciem i pozwala na bliski kontakt z przyrodą, przynosi wiele radości i satysfakcji, kształtuje postawę odpowiedzialności za innych i uwrażliwia na to, co dzieje się wokół nas. Następnie głos zabrała nauczycielka języka polskiego - pani Renata Kistela, która przypomniała wszystkim uczniom o zbliżającym się konkursie plastycznym i recytatorskim w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima. Konkurs odbędzie się w naszej szkole 12.12. 2013r.
Galeria

Lekcja muzyczna "Krople deszczu" 18 listopada 2013

18 listopada 2013r. przedszkolaki oraz uczniowie z klas I - VI uczestniczyli w audycji muzycznej "Wesołe nutki na jesienne smutki kroplą deszczu malowane". Ta niezwykłą lekcję muzyki przeprowadzili w naszej szkole muzycy z Filharmonii Częstochowskiej. W czasie trwania koncertu dzieci miały okazję zobaczyć różne instrumenty muzyczne, wspólnie z prowadzącą koncert klaskały i świetnie się bawiły. Spotkanie przebiegało bardzo miłej atmosferze.
Galeria

Wieczornica Patriotyczna 11 listopada 2013

11 listopada 2013r. już po raz trzynasty w naszej szkole odbyła się patriotyczna Wieczornica z okazji Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w parafialnym kościele w Zajączkach Pierwszych, którą sprawował wikariusz parafii ks. Piotr Klekociński. Po mszy wszyscy przemaszerowali do szkoły, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice - pan Krystian Kotynia, dyrektor Domu Kultury w Krzepicach - pani Kamila Rychter, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Zajączek Pierwszych i Drugich, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Zajączek Drugich wraz z pocztami sztandarowymi, Koło Gospodyń Wiejskich z Zajączek Pierwszych oraz księża parafii. Uroczystość w szkole rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Dyrektor Szkoły - pani Daniela Szczepaniak powitała wszystkich przybyłych i wykorzystując utwór "Polskie drogi" odniosła się do krętych historycznych polskich dróg. Od nas Polaków, jako narodu zależy, jakie będą kolejne drogi. Pod rozwagę podała słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuka jest dobrze dla niej żyć". Nauczycielka historii - pani Magdalena Piśniak przybliżyła krótko dzieje narodu polskiego i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości po czym chwilą ciszy uczczono pamięć tych, którzy polegli za Ojczyznę. Głos zabrał również Burmistrz Krzepic, który wyraził radość z tradycji organizowania wieczornicy w dniu tak ważnego dla Polaków święta. Akademię - przygotowaną przez Koło Teatralno - Wokalne prowadzone przez Marię Słomian i Iwonę Trocha - rozpoczęła krótka prezentacja, ukazująca piękno naszej Ojczyzny w krajobrazach, po czym uczniowie przedstawili dzieje Polski od 1772 do 1918 roku. W dalszej części wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta funkcjonująca przy Straży Pożarnej w Zajączkach Pierwszych. Uroczystość została zakończona śpiewem pieśni patriotycznych i biesiadnych przy akompaniamencie pianina na którym grał emerytowany nauczyciel tutejszej szkoły - pan Stanisław Wączek.
Galeria

Akcja "Nakrętka" 2013

Od września na terenie naszej szkoły trwa akcja polegająca na zbieraniu plastikowych korków od butelek. Akcja ma wymiar charytatywny. Dochód ze sprzedaży zostanie spożytkowany na rehabilitację Klaudiuszka. Akcja cieszy się dużym powodzeniem wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Galeria

Teatr kukiełkowy 29 października 2013

29.10.2013r. do naszej szkoły zawitali aktorzy z teatru "Tomcio" z Nowego Sącza. Przedszkolaki oraz dzieci z klas I - III obejrzały przygotowane przez nich przedstawienie kukiełkowe pt. "Krowa Kłamczucha". Było dużo muzyki, śmiechu i dobrej zabawy. Aktorzy pod postacią kukiełek prowadzili dialog z młodymi widzami, którzy nauczyli się, że warto mieć przyjaciół, być dobrym dla ludzi i zwierząt, a kłamstwo zawsze ma krótkie nogi. Występ bardzo się wszystkim podobał. Widownia długo oklaskiwała wspaniałą grę aktorów i piękne kukiełki.
Galeria

Wyjazd do "Fabryki Uśmiechu" 28 października 2013

28.10.2013r. przedszkolaki z naszego Oddziału Przedszkolnego wspólnie z opiekunami i rodzicami wybrały się na wycieczkę autokarową do "Fabryki Uśmiechu" w Częstochowie. Już w autokarze dzieciaki nie mogły doczekać się, kiedy będą mogły bawić się w tym magicznym miejscu. Na miejscu czekało na nich moc atrakcji, takich jak: 4 - poziomowy labirynt, zjeżdżalnie, kącik malucha, baseny z piłkami, trampoliny, bujaki oraz boisko do piłki nożnej. Szaleństwom i dobrej zabawie nie było końca.
Galeria

Wyjazd na spektakl teatralny 17 października 2013

17.10.2013r. uczniowie naszej szkoły z klas II - VI wzięli udział w dwóch spektaklach teatralnych: "Chłopcy z Placu Broni" oraz "Calineczka". Przedstawienia odbyły się w Akademickim Centrum Kultury "Politechnik" w Częstochowie, a przygotowane zostały przez Beskidzką Agencję Reklamową. Spektakl "Chłopcy z Placu Broni" to opowieść na motywach powieści Ferenca Molnara, przedstawiająca historię chłopców, których połączyła przyjaźń, lojalność i honor. Twórcy spektaklu położyli nacisk na promowanie tych wartości, udowadniając tym samym, że w szlachetności, uczciwości i wierności zasadom i ideałom mieści się prawdziwy sens wszystkiego. Spektakl "Calineczka" to barwna opowieść o maleńkiej dziewczynce, która narodziła się z ziarenka, o jej przygodach i perypetiach. Dzięki pomocy jaskółeczki, której ocaliła życie, wszystko dobrze się kończy i Calineczce udaje się uciec z domu żaby i nory kreta. Barwne i ekspresywne przedstawienia dostarczyły naszym uczniom mnóstwa wrażeń i zapewne na długo pozostaną w ich pamięci.
Galeria

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2013

14 października 2013r. w naszej szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej oraz otwarcie nowego boiska szkolnego. Dyrektor szkoły Daniela Szczepaniak powitała gości: przedstawicielkę zastępcy Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich panią Małgorzatę Sobol, Prezesa LGD ‘’Zielonego Wierzchołka Śląska’’ pana Jerzego Zakrzewskiego, Burmistrza Krzepic pana Krystiana Kotynię, pozostałych zaproszonych gości, pracowników szkoły czynnych i emerytowanych, rodziców i uczniów. Następnie pani dyrektor podziękowała wszystkim zebranym za owocną współpracę, zaangażowanie w minionym roku szkolnym oraz życzyła wiele sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Uczniowie klas IV i VI wyrazili swą wdzięczność za okazane serce, cierpliwość oraz trud włożony w wychowanie i nauczanie prezentując program artystyczny bogaty w wiersze, piosenki i humorystyczne scenki przedstawiające codzienne obowiązki szkolne wprowadzając wszystkich w wesoły nastrój. Po złożeniu życzeń i wyśpiewaniu słów "Wszystkiego najlepszego…" uczennice klasy IV wręczyły wszystkim bukiety kwiatów, które samodzielnie wykonały z jesiennych liści. Po zakończeniu pierwszej części uroczystości wszyscy zebrani udali się na plac szkolny gdzie odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego. Poświęcenia boiska dokonał proboszcz parafii Zajączki Zdzisław Gwiazda. Przecięcia wstęgi jako symbolicznego otwarcia obiektu dokonali wraz z panią dyrektor Danielą Szczepaniak burmistrz Krzepic Krystian Kotynia, prezes "Zielonego Wierzchołka Śląska" Jerzy Zakrzewski oraz Małgorzata Sobol. Na uroczystości nie zabrakło występów uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności koszykarskie oraz triki i zwody piłkarskie. Młodsze dziewczynki wystąpiły z układem tanecznym z dużymi piłkami, a starsze mażoretki zaprezentowały się z pomponami w układzie "Call me name". Zgodnie z niepisaną tradycją otwierania boisk sportowych goście złożyli dary w postaci kompletu piłek. Uczniowie otrzymali także prezent od kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej Kuby Błaszczykowskiego. Fundatorami boiska byli: środki własne szkoły i prywatni sponsorzy, "Zielony Wierzchołek Śląska", Gmina Krzepice, Fundusz sołecki.
Galeria

Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej 8 października 2013

Ósmego października odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Ślubowanie i pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym momentem w życiu młodego człowieka. Na ślubowanie do szkoły przybyli rodzice pierwszoklasistów, dziadkowie, Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Justyna Litwińczyk oraz Sołtys Zajączek Pierwszych - pan Zenon Grudzka. Pierwszoklasiści pod kierunkiem swojej wychowawczyni - pani Jadwigi Spaczyńskiej przedstawili program artystyczny: śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli oraz odpowiadali na odczytane przez rodziców zagadki. W ten sposób zaprezentowali ogromny dorobek blisko dwumiesięcznej pracy. Po części artystycznej nastąpił najważniejszy moment: uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia. Pasowania dokonała Dyrektor Szkoły - pani Daniela Szczepaniak, dotykając ramię każdego ucznia dużym ołówkiem i wypowiadając słowa: "Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej". Po akademii i wręczeniu dyplomów i słodkich upominków pierwszoklasiści wspólnie z rodzicami, dziadkami i zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek. Dziękujemy rodzicom z pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Galeria

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 30 września 2013

Z pewnością każdy chłopak wie, a na pewno wszystkie dziewczynki pamiętają, że ostatniego dnia września obchodzone jest święto wszystkich chłopaków. Z tej okazji 30 września w naszej szkole odbyła się dyskoteka zorganizowana z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego. Zabawa trwała od godziny 16.00 do godziny 19.00. Podczas dyskoteki jednym z najbardziej tanecznych utworów okazał się utwór "Ona tańczy dla mnie' zespołu Weekend. W czasie imprezy wszyscy świetnie się bawili i na pewno dyskoteka ta na długo pozostanie w sercach wielu uczniów.
Galeria

Wybory na Przewodniczącego Samorządu Szkolnego 25 września 2013

Dnia 25 września 2013r. w naszej szkole odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą trwającą cały poprzedzający tydzień, do której zgłosiło się czterech kandydatów: Karina Troczka - uczennica klasy IV, Dawid Chądzyński - uczeń klasy V, Natalia Bukalska - uczennica klasy VI, Joanna Filak - uczennica klasy VI. Kandydaci prezentowali swoje postulaty na rzetelnie przygotowanych plakatach wyborczych. Pomimo zaciętej walki bezsprzecznie zadziwiająco dużą ilością głosów wygrała Joanna Filak - uczennica klasy VI, której serdecznie gratulujemy i czekamy na spełnienie wyborczych obietnic.
Galeria

Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie 10 września 2013

W celu przybliżenia kultury europejskiej i światowej, 10 września przy przepięknej, wręcz upalnej pogodzie, przedszkolacy i uczniowie z naszej szkoły wraz z opiekunami, udali się na wycieczkę do Parku Miniatur "Świat Marzeń" w Inwałdzie. Mieli oni okazję obejrzeć modele przedstawiające najsłynniejsze cuda architektoniczne świata, m.in.: Świątynię Akropolu, Koloseum, Krzywą Wieżę w Pizie, Bazylikę św. Piotra, Wieżę Eiffla, Łuk Triumfalny, Statuę Wolności, Mur Chiński. Wędrując po miniaturowej Polsce zobaczyli: Sukiennice, ratusz w Poznaniu, Zespół Pałacowy w Łańcucie, Morze Bałtyckie i Tatry z kolejką na Kasprowy Wierch i krzyżem na Giewoncie. Miniatury zostały zbudowane w skali 1:25. Wśród dodatkowych atrakcji, z których skorzystali uczestnicy wycieczki były: Zielony Labirynt, dziecięce karuzele, zjeżdżalnie, Małpi gaj. Wszyscy mieli wyśmienitą zabawę.
Galeria

Dożynki powiatowo-gminne 8 września 2013

W niedzielę, 08 września w naszej miejscowości Zajączki Pierwsze odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Dożynki rozpoczęły się o godzinie 14.30 przemarszem korowodu dożynkowego spod budynku OSP w Zajączkach Pierwszych w kierunku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, gdzie odprawiona została Msza Święta dziękczynna rolnikom za ich trud. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy z pięknymi wieńcami symbolizującymi urodzaj, przygotowanymi przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Krzepice ruszył w kierunku boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych, by tam zgodnie z tradycją świętować Dożynki. W czasie, gdy korowód dotarł pod scenę uczestników Dożynek i gości przywitała Orkiestra Dęta z Zajączek Pierwszych na czele z kapelmistrzem panem Bogdanem Krzakiem. Uroczystość otworzyli Starosta Kłobucki - pan Roman Minkina oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzepice - pan Krystian Kotynia, którzy wspólnie powitali przybyłych gości. Następnie z programem artystycznym wystąpiły dzieci przedszkolne i szkolne, natomiast przepiękne pieśni ludowe zaprezentowały kapele żeńskie Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Kłobuckiego. Podczas Dożynek rozstrzygnięto również konkurs "Na najładniejszą posesję dożynkową". Zwycięzcami zostali państwo Staśkiewicz z Zajączek Pierwszych. Na zakończenie uroczystości wystąpiły dwa zespoły: "ABC" oraz "Peron 95".
Galeria

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 2 września 2013

2 września w naszej szkole miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. O godzinie 10.00 uczniowie ze sztandarem szkoły, nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu. Następnie o godzinie 11.00 wprowadzono sztandar do szkoły i odśpiewano hymn Polski. Pani dyrektor Daniela Szczepaniak powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców oraz przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014. Następnie pani Iwona Trocha - nauczyciel kształcenia zintegrowanego odczytała List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. po uroczystości wszyscy uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami rozeszli się do klas. W swoim gronie dzielili się wrażeniami z wakacji, opowiadali o miejscach, które zwiedzili i przygodach jakie mieli.
Galeria

Witamy nowy rok szkolny2 września 2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się 02 września 2013r.

9:45 zbiórka przed szkołą

10:00 Msza święta w kościele parafialnym

11:00 apel i spotkanie z wychowawcami klas

Wychowawcy klas:

Grupa młodsza - mgr Marzena Krysiak
Grupa starsza - mgr Maria Słomian
Klasa I - mgr Jadwiga Spaczyńska
Klasa II - mgr Anna Grzelińska
Klasa III - mgr Iwona Trocha
Klasa IV - mgr Dorota Smorąg
Klasa V - Magdalena Piśniak
Klasa VI - mgr Barbara Cieśla
Galeria