Projekty realizowane w naszej szkole

Polska, moja Ojczyzna

Projekt szkolny.rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła wzięła udział w projekcie szkolnym „Polska moja Ojczyzna”. Cele projektu:
 • rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć, kultury oraz języka ojczystego;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, uświadomienie uczniom co to jest Polska;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej;
 • kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalenie poczucia godności i dumy narodowej;
 • kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych;

Do pobrania

Sprawozdanie.


Technologie z klasą.

Projekt ogólnopolski.rok szkolny 2018/2019

Technologie z klasą, to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych.
Opracowany został przez ekspertów z firm technologicznych przy współpracy metodycznej Fundacji Uniwersytet Dzieci.
Celem programu jest wsparcie nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej z zakresu informatyki.
Nowoczesne i przystępne materiały oraz zestaw edukacyjny to praktyczne narzędzia, które ułatwią im pracę,
a uczniom zagwarantują atrakcyjne lekcje. Zależy nam na tym, aby nauczyciele w swoich uczniach pasję do nowych technologii.

Klub Zdrowego Przedszkolaka.

Projekt wojweództwa śląskiego.rok szkolny 2018/2019

„Klub zdrowego przedszkolaka” - Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych rodziców. Projekt realizowany jest
w placówkach przedszkolnych województwa śląskiego. Głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci
poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania projektowe mają na celu
wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, Technologie z klasą, to program skierowany do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. Opracowany został przez ekspertów z firm technologicznych przy współpracy metodycznej Fundacji Uniwersytet Dzieci. Celem programu jest wsparcie nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej z zakresu informatyki. Nowoczesne i przystępne materiały oraz zestaw edukacyjny to praktyczne narzędzia, które ułatwią im pracę, a uczniom zagwarantują atrakcyjne lekcje. Zależy nam na tym, aby nauczyciele w swoich uczniach pasję do nowych technologii.nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.
Zajęcia dla dzieci prowadzone są przez nauczycieli przedszkolnych i poruszają następujące zagadnienia:
prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna, higiena rąk, profilaktyka chorób zakaźnych, promieniowanie słoneczne, rodzaje dymów oraz ich unikanie.

Akademia Bezpiecznego Puchatka.

Ogólnopolski program edukacyjny.rok szkolny 2018/2019

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych,
obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.
Po przeprowadzeniu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa.

Projekt SKRZYDŁA

Program SKRZYDŁA Caritas Częstochowarok szkolny 2017/2018

Nasza szkoła przystąpiła do Programu Częstochowskiej Archidiecezji Caritas - SKRZYDŁA.
„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci – uczniów szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych, którzy potrzebują wsparcia materialnego, by lepiej funkcjonować w szkole
oraz do uczniów uzdolnionych, realizujących z powodzeniem swoje zainteresowania i pasje.
Program polega na objęciu opieką finansową dziecka przez firmy i osoby prywatne,
którzy zobowiążą się do finansowego wspierania ucznia za pośrednictwem
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Zaprogramuj przyszłość

Projekt Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowaniarok szkolny 2017/2018

"Zaprogramuj przyszłość" to wspólny projekt Fundacji Orange
oraz Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania,
którego celem jest nauka podstaw programowania uczniów z klas 1 – 3
szkół podstawowych z niewielkich miejscowości i wsi.
Nauczyciele przeprowadzą cykl atrakcyjnych zajęć na których najmłodsi uczniowie
nauczą się podstaw programowania.
Do prowadzenia tych zająć z nowych technologii szkoła otrzyma zestaw: roboty, matę edukacyjną oraz tablety.

Książki naszych marzeń

PROGRAM RZĄDOWYrok szkolny 2017/2018

Celem programu jest wspieranie szkoły w zakresie rozwoju zainteresowań uczniów
poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, niebędących podręcznikami,
które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje,
zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.rok szkolny 2013/2014

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034
szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
w zakresie organizacji życia szkoły. Projekt skierowany jest do środowisk szkolnych: uczniów, rodziców, nauczycieli,
dyrektorów szkół oraz do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli
w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań.

Projekty uczniowskie - Szkoła w regionie

Program administrowany przez dyrektora szkołyrok szkolny 2012/2013

Szkoła, to poszerzony dom rodzinny.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych tętni życiem. Szkoła nasza cieszy się dobrą sławą w regionie, a ukończenie tejże szkoły daje szansę, by z otwartą pełną wiedzy i pomysłów głową śmiało ruszać w świat. Praca naszej szkoły w kwestii edukacji regionalnej jest dobra. Szkoła w ogromnym stopniu pomaga zrozumieć otaczający świat – swoją „małą ojczyznę”, jej historię, kulturę, tradycje i współczesność, rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego. W naszej szkole kwitnie życie kulturalne miejscowości – Zajączki Pierwsze. W ciągu całego roku szkolnego organizowane są liczne uroczystości i imprezy okolicznościowe, które pozwalają na lepszą integrację lokalnego środowiska. Prezentujemy na nich swoje zdolności aktorskie i wokalne. Należą do nich:
 • Wieczornica,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Święto szkoły - Brzechwałki,
 • Dzień Matki i Ojca,
 • festyn rodzinny Mama, Tata i Ja,
 • przedstawienia np. Jasełka, Wielkanoc, Dzień Ziemi itd.
Zapraszani są na nie przedstawiciele władz samorządowych, Gminnego Ośrodka Kultury, Koła Łowieckiego, organizacji działających na terenie naszej miejscowości: Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, Akcji Katolickiej, księża, rodzice, dziadkowie oraz wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości. Każdego roku przeżywamy te uroczystości inaczej i za każdym razem bardzo wyjątkowo. Powyższe uroczystości promujące edukację regionalną zajmują poczesne miejsce w życiu naszej szkoły. Uroczysty nastrój, plastyczna oprawa i widowiskowy charakter sprawiają, że są długo rozpamiętywane, wywołują pożądane zachowania i kształtują odpowiednie postawy. Oprócz uroczystości i przedstawień na terenie naszej szkoły organizowane są liczne turnieje i konkursy, na których mamy możliwość wykazania się wiedzą przyrodniczą i historyczną oraz umiejętnościami plastycznymi i artystycznymi np.
 • Gminny Turniej Ekologiczny,
 • Konkurs Historyczny „Co wiesz o regionie?”
 • Moja miejscowość Zajączki 100 lat temu
 • Nasza szkoła dawniej i dziś
Jesteśmy świadomi, że mieszkamy w ciekawym miejscu, które warto lepiej poznać, dlatego chętnie uczestniczymy w konkursach i turniejach o tematyce regionalnej organizowanych na terenie naszej szkoły i poza nią. Każdego roku uczestniczymy w różnych akcjach organizowanych na terenie naszej szkoły np.
 • Posadź swoje drzewko
 • Szlachetna Paczka
 • Nakrętka
 • Sprzątanie Świata,
 • zbiórka makulatury.
Cieszymy się, że uczestniczymy w niezwykłej przygodzie i że wspólnie możemy zrobić coś dobrego na rzecz środowiska i pomocy tym najbardziej potrzebującym.
W okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia przypominamy sobie tradycje i zwyczaje związane z tymi świętami w kraju i w regionie oraz wykonujemy przepiękne ozdoby i stroiki.
21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny obchodzimy staropolski zwyczaj Topienia Marzanny. Kukłę Marzanny podpalamy i wrzucamy do pobliskiej rzeki. Symbolizuje to koniec zimy i początek wiosny.
Swoje zdolności i zainteresowania przyrodnicze i historyczne rozwijamy biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych koła historyczno-regionalnego i przyrodniczo-regionalnego. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Uczymy się na nich pod bacznym okiem nauczycieli, korzystania z różnych źródeł informacji oraz docierania do wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Za każdym razem odkrywamy wyjątkowość miejsca w którym mieszkamy. Zajęcia propagują kulturę regionu. Poznajemy na nich przeszłość, piękno i tradycję naszej miejscowości.
Moja mała ojczyzna jest blisko
na wyciągnięcie ręki.
T. Różewicz

W kwietniu 2010r. na niniejszych zajęciach gościliśmy panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Panie opowiadały bardzo ciekawie o historii naszej miejscowości i pokazały tajniki rękodzieła ludowego. W ramach zajęć chętnie i często uczestniczymy w wycieczkach rowerowych, które przybliżają kulturę najbliższego regionu. Uczymy się obserwować otoczenie, współdziałać w grupie i dostrzegać piękno najbliższej okolicy, tak jak to czynił polski poeta i tłumacz epoki romantyzmu Władysław Syrokomla.
Wszystkie informacje z życia szkoły są na bieżąco umieszczanie na stronie internetowej naszej placówki. Przy każdej notatce można również obejrzeć ciekawe zdjęcia zamieszczone w „Galerii”.
Najważniejsze wydarzenia szkolne dokumentowane są także w kronice szkolnej systematycznie prowadzonej przez nauczycieli. Oprócz informacji zawiera ona wpisy ważnych osobistości goszczących w szkole. Kronikę wydarzeń szkolnych wzbogacają też zdjęcia.
24.01.2013r. na zebraniu ogólnym zaprezentowaliśmy wszystkim zebranym rodzicom naszą szkołę. Przedstawiliśmy scenkę, w której zagraliśmy rolę turystów zwiedzających naszą miejscowość i szkołę, odczytaliśmy list zachęcający koleżankę Marysię do odwiedzenia naszej placówki, przygotowaliśmy prezentację o uczniach naszej szkoły, ich pasjach i zainteresowaniach, uroczystościach, imprezach, akcjach, wycieczkach, osiągnięciach sportowych. Rodzice mogli również obejrzeć album i przepiękne prace ze zdjęciami i opisami wydarzeń mających miejsce w naszej szkole.
Poza przedstawicielami władz samorządowych i organizacjami działającymi na terenie naszej miejscowości nasza szkoła współpracuje również z funkcjonariuszami Policji, którzy przeprowadzają pogadanki na temat niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniach oraz z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, która wykonuje badania uczniów pod kątem uzdolnień, a także Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który rozpoznaje środowisko ucznia, finansuje obiady najbardziej potrzebującym, wspiera rodziny potrzebujące pomocy, dofinansowuje do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich.
W sierpniu nasza szkoła stanie się centrum obchodów powiatowego święta plonów, a my uczniowie postaramy się zaprezentować przepiękny program artystyczny, w którym przypomnimy jaka jest tradycja dożynkowa w naszym regionie. Dzięki tym wszystkim działaniom podejmowanym w naszej szkole możemy poznawać nowych ludzi, nabywamy nowe doświadczenia, a także uczymy się pomagać innym, dbamy o swoją okolicę, rozwijamy zainteresowania i kulturę osobistą. Uczymy się otwarcia na innych i odpowiedzialności za społeczność, której jesteśmy uczestnikami.

Projekty uczniowskie - "Moja szkoła ..."

Program administrowany przez dyrektora szkołyrok szkolny 2012/2013

Nasza Szkoła - prezentacja. W ramach projektu uczniowie przygotowali prezentacje promujące naszą szkołę.
 • klasa I - album
 • klasa II - projekt plastyczny
 • klasa III - scenka dramowa
 • klasa IV - list do koleżanki
 • klasa V - projekt plastyczny
 • klasa VI - piosenkę i prezentację multimedialną

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji ogólnopolskiego
projektu edukacyjnego " Pierwsze uczniowskie doświadczenia
drogą do wiedzy". Istotą projektu jest wielokierunkowe
i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego,
społecznego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Główną idea przewodnia Projektu” Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy” to: Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły. Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się - swoją bogatą historią życia, W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie. Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka!
Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Społeczny

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III
szkół podstawowych", to projekt, którego celem jest
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu kształcenia poprzez realizację zajęć wyrównujących i rozwijających umiejętności uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są aktywizujące metody z położeniem nacisku na zindywidualizowany proces nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami rozwojowymi uczniów. W trakcie zajęć uczniowie uczą się poprzez działanie, obserwację, zabawę i eksperymentowanie. W ramach realizacji zajęć zostały zakupione materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów.

Radosna Szkoła

Rządowy program wspierający Nową Podstawę Programową.

Program "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku.
z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

 • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
 • umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
 • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

Program administrowany przez koncern Renault

Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to międzynarodowy program edukacyjny dla szkół podstawowych, którego celem jest
edukowanie dzieci na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i przyjaznej dla środowiska motoryzacji.
Głównym organizatorem akcji jest koncern Renault.


Owoce w szkole

Program administrowany przez Agencję Rynku Rolnego od 2009r.

Celem programu Owoce w szkole jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych,
polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw.
Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia
będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.

Szklanka mleka

Program administrowany przez Agencję Rynku Rolnego od 2009r.

Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu,
twarożki, sery i jogurty.