Grono Pedagogiczne

mgr Daniela Szczepaniak

Dyrektor szkoły

mgr Anna Grzelińska

Społeczny zastępca Dyr. szkoły, edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Krysiak

Wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Latuszek

Wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Nowak

Wychowanie przedszkolne, rewalidacja

mgr Agnieszka Kała

Rewalidacja, logopedia

mgr Maria Słomian

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, biblioteka

mgr Iwona Trocha

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Morowiak

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Smorąg

Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

mgr Renata Kistela

Język polski, język angielski

mgr Magdalena Piśniak

Historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne, biblioteka

mgr Grażyna Filak

Język angielski

mgr Joanna Ząbkowska

Wychowanie fizyczne, przyroda, rewalidacja

Michał Mrożek

Wychowanie fizyczne

Ks. Dariusz Szczepańczyk

Religia

Ks. Andrzej Chałupka

Religia

mgr Adam Kulej

Rewalidacja

mgr Katarzyna Chyra

Historia

mgr Bogdan Napieraj

Historia

mgr Anna Tiffert

Biologia

mgr Grażyna Jędrak

Język polski

mgr Agnieszka Skibińska

Język Niemiecki

mgr Urszula Szczepaniak

Matematyka, informatyka

mgr Beata Fajer

Geografia

mgr Anna Borecka

Chemia

mgr Marian Marć

Fizyka

mgr Joanna Dorożyńska-Mielczarek

Doradztwo zawodowe

Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)