Grono Pedagogiczne

mgr Daniela Szczepaniak

Dyrektor szkoły

mgr Anna Grzelińska

Społeczny zastępca Dyr. szkoły, edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Krysiak

Wychowanie przedszkolne

mgr Edyta Latuszek

Wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Nowak

Wychowanie przedszkolne, rewalidacja

mgr Agnieszka Kała

Rewalidacja, logopedia

mgr Maria Słomian

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Anna Morawiak

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Smorąg

Matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe

mgr Renata Kistela

Język polski, język angielski

mgr Magdalena Piśniak

Historia i społeczeństwo, wychowanie fizyczne, biblioteka

mgr Grażyna Filak

Język angielski

mgr Joanna Ząbkowska

Wychowanie fizyczne, przyroda, rewalidacja

mgr Adam Kulej

Wychowanie fizyczne, rewalidacja

Ks. Dariusz Szczepańczyk

Religia

mgr Jolanta Chrzęstek-Kluba

Religia

mgr Katarzyna Chyra

WOS

mgr Anna Tiffert

Biologia

mgr Grażyna Jędrak

Język polski

mgr Agnieszka Skibińska

Język niemiecki

mgr Urszula Szczepaniak

Matematyka

mgr Beata Mazurek-Fajer

Geografia

mgr Anna Borecka

Chemia

mgr Marian Marć

Fizyka, informatyka

mgr Joanna Dorożyńska-Mielczarek

Doradztwo zawodowe

mgr Gabriela Kluba

EDB

Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)