Historia szkoły

Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807. Budynek został wystawiony kosztem Gromady, która miała obowiązek go utrzymać. W 1821r. obwód szkolny składał się ze wsi Zajączki Pierwsze, Zajączki Drugie i Szarki.

W latach 1910-1925 została wybudowana w Zajączkach Pierwszych Szkoła Ludowa Gminna, kierownikiem szkoły była Helena Kozłowska. Szkoła miała trzy oddziały, w latach 1927-1928 cztery oddział. W roku szkolnym w 1928 Szkoła była pięcioklasowa, kierownikiem szkoły był Jan Szymański. W 1928 r. Szkoła otrzymała sztandar. Od roku szkolnego 1929/30 Szkoła jest już siedmioklasowa. W latach 1940-1942Szkola nie funkcjonuje. W roku szkolnym 1942/43 Szkoła funkcjonowała pod nazwą "Volksschule Zajonzki I i II", kierownikiem była Janina Kotarska. Szkoła miała osiem oddziałów. W roku szkolnym 1946/47 Szkoła jest siedmioklasowa, kierownikiem szkoły jest Maria Orlicz-Rabiega.
W roku 1959 obwód szkolny podzielony jest na dwa obwody: Zajączki I z Drozdkami i częścią Parceli oraz Zajączki II z Szarkami, Stankami i częścią Parceli. 19.07.1964 r. w Zajączkach I oddano nowy budynek szkolny, kierownikiem był wtedy Czesław Mazurek. W latach 1977-85 dyrektorem szkoły jest Wanda Mazurek. Od 1985r. dyrektorem Szkoły jest mgr Longina Latuszek. Od roku 1989 Szkoła nosi im. Jana Brzechwy. Od roku 1997 do 2004 funkcję dyr. pełni mgr Izabela Cieleban - Dzierżan. Od roku 2004 do dziś funkcję dyrektora pełni mgr Daniela Szczepaniak.

Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)