O naszej szkole

Nasza szkoła

Nasza szkoła jest publiczną placówką oświatową świadczącą usługi:

  • uczniom
  • rodzicom
  • środowisku
Do naszej szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 15 lat, czyli do 2 grup przedszkolnych oraz do klas I-VI. Naszym najważniejszym celem jest kształcić ucznia, wyposażyć go w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywanie dalszej wiedzy. Harmonijnie realizujemy funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Wprowadzamy młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki. Zapewniamy także możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, rozrywki i odpoczynku.

Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)