Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych


przewodnicząca: Magdalena Więcławik
zastępca przew.: Olga Troczka,
sekretarz: Aleksandra Kęsik
skarbnik: Edyta Wieczorek


Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców, podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły i w tym zakresie może składać wnioski do innych organów szkoły.
W szczególności Rada Rodziców działa na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły Rada Rodziców pracuje w oparciu o własny regulamin. Regulamin zatwierdzony jest przez zebranie ogólne.

Pliki do pobrania:


Projekty

Tu znajdą się obrazki projektów - wedle życzenia: oryginalne (niezmienone), w odcieniach szarości lub uproszczone (wszystkie w jednym stylu, najbardziej pracochłonna metoda)