Uczniowie

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci
w wieku od 3 do 13 lat.

  • 2 grupy przedszkolne
  • klasy I-VII.