Kółko plastyczne

Od października bieżącego roku szkolnego rozpoczął się nowy cykl zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności plastyczno-techniczne.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów o szczególnych predyspozycjach oraz mających trudności
w zakresie czynności manualnych.
W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I-III i wychowankowie przedszkola.
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez działanie w obrębie
nowych technik plastycznych, sprawdzanie własnych możliwości i umiejętności,
rozwijanie twórczego myślenia, kształcenie poczucia piękna i wrażliwości na sztukę.