Zajęcia rozwijające

Język polski, język angielski, matematyka


Zajęcia rozwijające z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki adresowane są do uczniów klasy VI i VII.
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas lekcji i przygotowanie uczniów do przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych.