Zajęcia rozwijające

Język polski, język angielski, matematyka

Zajęcia rozwijające z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki
adresowane są do uczniów klasy VI i VII.
Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy zdobytej podczas lekcji i przygotowanie
uczniów do przedmiotowych konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Zajęcia przyrodnicze:

  • Klub małego ekologa

    dla przedszkolaków
  • Odkrywcy

    dla uczniów klas I-III
  • LOP

    dla uczniów klas IV - VII