Uczniowski Klub Sportowy

Koło

Młodego sportowca

W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywają się w szkole dodatkowe zajęcia z piłki nożnej.
Celem zajęć jest propagowanie aktywnego stylu życia, rozwijanie zainteresowań uczniów,
rozwijanie umiejętności technicznych i taktycznych w piłce nożnej oraz przygotowanie uczniów do zawodów.

Mażoretki

W szkole odbywają się zajęcia taneczne dla uczennic klas I-VII.
Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wf-u p.Joannę Zabkowską.
Celem zajęć jest rozwijanie poczucia rytmu, estetyki i ekspresji ruchowej,rozwijanie zdolności tanecznych, trzymania prostej sylwetki, poruszania się z gracją oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.Na zajęciach uczennice poznają podstawowe kroki w aerobiku, tańcu towarzyskim. Uczennice występują na uroczystościach szkolnych i środowiskowych takich jak:
Dzień Nauczyciela,
Andrzejki,
Noworoczny Koncert Orkiestry Dętej,
Dzień Babci i Dziadka,
Bal karnawałowy,
Gminny Konkurs Ekologiczny,
Festyn szkolny.